קרן דניאלי

קרן דניאלי > פעילויות > תמיכה בפרט – 'קרן דניאלי'

תמיכה בפרט – 'קרן דניאלי'

העזרה ליחיד ולפרט במוקד הפעילות.

מלבד הפעילויות, התכניות והמיזמים ש'קרן דניאלי' יוזמת תומכת או מסייעת בהם, ניתנת תשומת לב משמעותית לעזרה ליחיד, אם במקרה של הוצאות רפואיות, מצוקה כלכלית חריגה, אלמנות או יתומים הזקוקים לסיוע מיוחד, וגם לצרכי 'הכנסת כלה' בפרט אצל משפחות נצרכות וברוכות ילדים.

הסיוע ניתן במסגרת תקציב הקרן, בדרך כלל בעקבות פניה של אישיות מוכרת המעידה על הצורך ונסיבותיו. והכל נעשה בצנעה ובהקפדה על כבודם של הנצרכים.

לעיתים מדובר בעזרה כספית מיידית, או בהענקת תווי קניה ברשתות מזון מוזלות. לעיתים נצרכת עזרה יסודית בשיקום משפחה, גם מבחינה כלכלית, תוך כדי תשומת לב לשיקום המרקם החברתי/סוציולוגי.

למרות שמטבע הדברים הם נעשים הרחק מאור הזרקורים, הרי ש'קרן דניאלי' ומייסדה מר מוטי זוננפלד רואים פעילות זו כראשונה במעלתה ובחשיבותה בין פעילויות הקרן.

%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%98-%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%a8%d7%a2%d7%94%d7%95