קרן דניאלי

קרן דניאלי > על דניאלי > פרסומים לזכרה > "חכמת חיים" להגרי"ח זוננפלד זצ"ל

"חכמת חיים" להגרי"ח זוננפלד זצ"ל

| פרסומים לזכרה

"חכמת חיים" על התורה והמועדים להגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ״ל, מרא דארעא שישראל, בהוצאה חדשה של קרן רא"ם: