קרן דניאלי

קרן דניאלי > על דניאלי > פרסומים לזכרה > פירוש אבודרהם על הברכות והתפילות

פירוש אבודרהם על הברכות והתפילות

| פרסומים לזכרה

רבינו דוד אבודרהם – פירוש הברכות והתפילות בהוצאה חדשה של קרן רא״ם: