קרן דניאלי

גן עדן

| מפרי עטה

גן עדן

גן עדן

יש פה נוף מאוד מיוחד

אני פה סוף הרע ירד

ערבים עוזבים את ארצנו

יש לנו את שמחתנו

מגיע משיח

את גן עדן אני מריח

יורד בית המקדש

כשעושים מצווה עוד אבן ועוד אבן… ומחדש…

נראה אושפיזין, אברהם יצחק יעקב

ומי מגיע עוד? הבריאות והטוב

שרה רבקה לאה ורחל

ומי מגיע עוד? קרבת א-ל

כל היהודים יגורו בישראל

בית המדרש ירד מהשמיים

ומי יגיע עוד? רבי יוסף חיים!!

דניאלי זוננפלד 14/8/2013  (בת 8)