קרן דניאלי

קרן דניאלי > על דניאלי > חברים כותבים > קראתי בצער רב מאוד על מותה של בתך דניאלה…

קראתי בצער רב מאוד על מותה של בתך דניאלה…

| חברים כותבים

למר זוננפלד,

קראתי בצער רב מאוד על מותה של בתך דניאלה.

ראיתי ושמעתי על דניאלה וכואב הלב.

לצערי נודע לי על האסון רק עכשיו כך שלא יכולתי לנחמך קודם אבל אין מאוחר גם בניחומים.

הייתה לך ילדה נפלאה ויד לך עוד כאלו שיעשו הרבה טוב ויביאו לעם ישראל חסד, נחמה ועשייה טובה.

מותה של דניאלה הוא נורא אך גם ממקרה כואב זה ניתן ללמוד על הצורך לחפש איך להביא את הטוב לעולם בכל צורה שהיא ולראות בנערה צעירה זו צורה וסמל.

יהי זכרה ברוך

בברכה, דב מורן