קרן דניאלי

פרס דניאלי

ידיעה על פרס דניאלי בכל העיר

ידיעה על פרס דניאלי ב״המבשר״

פרס דניאלי והענקת אות החסד לקרן דניאלי במגזין משפחה

פרס דניאלי בג׳רוסלם פוסט

ידיעה על פרס דניאלי ב״מצב הרוח״